1KVKK Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

2Çerez Politikası

Fen Oyuncak ve Mutfak Eşyaları Paz. Tic. Ltd. Şti. olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda haklarınızın ve gizliliğinizin teminini sağlamak adına Şirketimizce işbu Çerez Politikası oluşturulmuştur.

3Müşteri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Fen Oyuncak ve Mutfak Eşyaları Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

4Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

5Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) ile Şirketimizce işlenen kişisel verilerin teknik ve idari açıdan korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili diğer yasal düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olarak imhası sağlanmaktadır.

6Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veriler olduğundan, özel nitelikli kişisel verilerin niteliği ve hassasiyeti uyarınca bu verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliğine ilişkin olarak genel nitelikteki kişisel veriler için alınan idari ve teknik tedbirlere ek olarak özel nitelikli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

7Tedarikçi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fen Oyuncak ve Mutfak Eşyaları Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

8İletişim Formu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fen Oyuncak ve Mutfak Eşyaları Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.